Het magazine voor Natuurfotografen


Home > Album >
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 


Met welk programma kun je foto's goed verkleinen ? ik ben heel veel scherpte kwijtgeraakt maar krijg het niet goed voor elkaar in PSE. Of hij is te groot of ik heb te weinig pixels.
Ben nog niet zo bedreven in PSE.

Veel mensen hier gebruiken BD-sizer, maar ook met PSe is het goed mogelijk. Je moet dan eigenlijk altijd wel ná het verkleinen de foto nog wat verscherpen.

Groet,
Jaap

Ik ben aan het oefenen.....
Bedankt !
(morgen verder)

effetjes om te bewaren:

Quote:
hoe maak je eigenlijk een link met een enkel woordje hier in NP?
Bij de 1e url het rechter haakje verwijderen, hier in de plaats het =teken ([url= ) dan je link, haakje sluiten (]), dan het woord wat je als link wilt gebruiken, dan het laatste afsluitende url-teken (/url tussen haakjes []) - is op Nederpix 'ergens' wel terug te vinden, en dan krijg je
dit.» Last edited by Jantine on Wed 07 Aug 2013, 12:50; edited 1 time in total

jantine
link
Wink
groet susan

Hee, dank je wel Susan !

Dit is mijn opslag plek. Even een commentaar op een tijdelijke foto bewaren (was een heel werk om het in te typen) (foto met net uitgereden mest met zodebemester van Peter Wijn):

J10:

Je hebt het over een andere organische stof dynamiek dan ik in gedachte had. Maar dat komt dan nog wel een keer om daar wat over te schrijven.

Zou jij pleiten voor terugkeer naar de oude, bovengrondse, uitrijmethode ?
Of zou je nog een andere manier weten om een mineralenkringloop tot stand te brengen ? Dat is nl wat er (technisch) gebeurt met mestuitrijden: je brengt de mineralen terug in het systeem. Je hebt ze er eerst aan onttrokken via het gras, door een koe heen laten gaan, die heeft er wat uitgehaald om er melk en vlees van te maken en de rest stuur je weer terug het systeem in.

Ik weet het, ik vertegenwoordig hierin "de vijand" maar ik zie ook wel de voor- en nadelen en de grote fouten die we in de huidige intensieve landbouw in Nederland maken. Ik houd mijn hart ook vast voor wat er gebeurt als zometeen het melkquotum verdwijnt, veel melkveehouders staan in de startblokken om hun melkproductie te verhogen met alle gevolgen van dien. Maar het is net als met autorijden: we weten allemaal dat het om allerlei redenen slecht is, maar de voorspelling is dat na de crisis het autoverkeer weer versneld toe zal nemen. Je kunt vervolgens alles op de fiets gaan doen (maar gezien de plekken waar alle foto's vandaan komen op Npix is dat bij de meeste natuurfotografen niet het geval) of (misschien ook EN) je kunt je best doen en een steeds zuinigere, efficientere auto kopen en op die manier proberen een steentje bij te dragen in verbetering (waarbij het nog jaren zal duren voor de perfecte situatie is bereikt, als-ie al bereikt wordt).
Ik hoop dat ik dat laatste doe in de melkveehouderij (een heel klein onderdeeltje van een steentje).

Doeg
Jantine

PS dit zou een aardig lange discussie kunnen worden die ik echt heel leuk vind om te voeren. Maar ik heb het deze week stikke-druk dus als ik niet reageer is dat niet omdat ik niet wil of beledigd ben ofzo. Er is even wat druk op de ketel omdat ik stukken op moet leveren over o.a. beperking van bemesting van grasland en het gevolg daarvan op grondwaterkwaliteit op melkveebedrijven, grenzend aan een natuurgebied


Hendrik:

Quote:
Of zou je nog een andere manier weten om een mineralenkringloop tot stand te brengen ? Dat is nl wat er (technisch) gebeurt met mestuitrijden: je brengt de mineralen terug in het systeem. Je hebt ze er eerst aan onttrokken via het gras, door een koe heen laten gaan, die heeft er wat uitgehaald om er melk en vlees van te maken en de rest stuur je weer terug het systeem in.


Maar de is toch ook een overschot aan mineralen door het importeren van voer? Je krijgt onbalans en stapeling door alles maar in de grasmat te pompen (of er overheen te strooien).

(Succes met je stukken, zet hem op!)


Michiel:

Mede hierdoor is de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater het slechtste van heel Europa. Heb ik niet zelf verzonnen maar staat in een rapport van het CBS:

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/709A7BDE-52EC-4570-8EF8-97588B5B4629/0/pb13n068.pdf

Wat betreft de mineralenbalans: gooien de boeren niet 100x zo veel mineralen terug op het land dan de koeien er met het eten van gras aan ontrekken? En hoe noodzakelijk is dat bemesten? Is het niet zo dat ze gewoon af moeten van de mest en het daarom maar uitrijden op het land? En dan gebeurt het ook nog eens zeer ongelijkmatig. Weken niets en dan in één dag een hoeveelheid die is verzameld gedurende tig weken daarvoor. Logisch dat de bodem dat niet aankan. Het is net als dat er op één dag alle regen valt van één kwartaal. Dat gaat ook niet goed.

J10:

Ahum, ondertussen een heel verhaal geschreven. Toch maar even plaatsen.
Sorry Michiel, als ik niet helemaal inga op jouw commentaar....

Hendrik, dat is zo, maar dat hangt ook erg af van het mineraal: voor fosfaat is de Nederlandse melkveehouderij nu bijna in evenwicht: wat er ingevoerd wordt, wordt ook weer afgevoerd met melk en vlees. Via wetgeving zal dat de komende jaren naar evenwicht gestuurd worden. Het "fosfaatprobleem" zit vooral in de niet-grondgebonden veehouderij (pluimvee en varken). Pluimveemest is op dit moment echter zeer gewild in het buitenland, dat wordt vrijwel allemaal geëxporteerd. Varkensmest wordt veel op de akkerbouwgronden toegepast maar er is meer varkensfosfaat dan de akkerbouw aan gewassen produceert. Daar worden via wetgeving maar ook via inspanningen van de sector zelf nu oplossingen voor gevonden. Er wordt overigens vooral gezocht in verwerking van mest om die naar het buitenland te kunnen afvoeren, niet naar verkleining van de veestapel.
Fosfaat is overigens een element dat erg vast zit in de bodem, er verdwijnt weinig uit. Daar hebben we in Nederland dan ook een flinke voorraad van opgebouwd in onze bodem en dat is wat jij, Hendrik, waarschijnlijk bedoelt met de stapeling. Het kleine beetje fosfaat dat eruit verdwijnt richting oppervlaktewater veroorzaakt overigens meteen grote problemen omdat voor de meeste natuurlijke systemen op aarde (ook hier in Nederland) fosfaat de beperkende factor is voor groei. Zodra er fosfaat in komt, begint er als een idioot van alles te groeien (in geval van het oppervlakte water zijn dat algen) omdat meestal van de overige mineralen voldoende voorhanden is.

Voor stikstof is het voor producerende systemen vrijwel onmogelijk om in evenwicht te komen. Zowel via lucht en water ontsnapt er van alles aan het systeem maar komt er ook binnen. Stikstofdynamiek in landbouwkundige maar ook in natuurlijke systemen is erg lastig te doorgronden. Wat we wel weten is dat stikstof niet zo makkelijk ophoopt. We hebben wel eens eerder onder een foto van jou, Hendrik, gediscussieerd over het feit dat bij grond die omgezet naar natuur, het stikstof-effect vrij snel verdwenen is. Dat komt omdat de stikstof "ontsnapt".
Die verliezen probeert de wetgever te beperken door daar grenzen aan te stellen (bijv. nitraat in het grondwater). Het bovengronds uitrijden was bijvoorbeeld een bron van ammoniakemissie waarbij de helft van de stikstof uit de mest de lucht in ging. Die kregen we vervolgens weer terug als neerslag (depositie) (de theorie de regen daardoor zuur werd en dat bossen stierven door zure regen is een paar jaar geleden overigens afgeschoten). Door de invoering van verplicht ondergronds uitrijden (en afdekken van mestsilos's) is de lucht een heel stuk schoner geworden. Het is pertinent niet zo dat het nu regelrecht het grondwater in gaat, een heel groot deel van de niet-vervluchtigde stikstof komt nu in de plant/het gras terecht.
Ik ken ook wel de discussies over het bodemleven. De feiten daarover zijn nog behoorlijk lastig te interpreteren. Er is onder blijvend grasland een enorme pool aan bodemleven (niet alleen pieren maar ook schimmels, bacterien, aaltjes enz). Na het mestuitrijden is dat in de bovenste laag niet meer te vinden maar is in een aantal weken weer terug. En in onderzoek blijkt dat graslanden, bemest met organische mest, toch meer bodemleven bevatten dan onbemeste graslanden. Mest bevat nl ook voedsel voor het bodemleven.
Nog een laatste discussiepunt over weidevogels: ook daarvan weet ik dat ondergronds uitrijden de zwarte piet is. Het is echter zo dat de laatste jaren veel minder mest wordt toegediend op grasland door de wetgeving (daarom is dat ook veel dichter bij evenwicht in fosfaat) en we veel minder rundvee hebben gekregen in Nederland maar de weidevogelstand wil zich niet echt herstellen. Het lijkt er dus op dat het niet alleen het mestuitrijden daar debet aan is. Als we teruggaan naar bovengronds uitrijden, is het sterk de vraag of we de vogels terugkrijgen (maar dit ligt een beetje buiten mijn eigen kennis, dit is "tweedehands" kennis). Dus ik denk dat we op meerdere paarden moeten gaan wedden. Eerst maar eens afwachten wat er allemaal gaat gebeuren met het melkquotum. De provincie Friesland verwacht al 20-30% meer melk te gaan produceren.

Een heel verhaal maar ik kon het toch even niet laten
Superinteressant vakgebied namelijk, dat grasland.

(Ik ga nu weer even verder met m'n notities)

Doeg
Jantine


Peter:
Dank voor het delen van je kennis Jantine.

Ondergronds injecteren heeft fotografisch voordelen: het ziet er nogal cultureel uit als je er bij bent. Het gaat mij om te tonen hoe de 'culturele invloed' is op de weilanden die zo natuurlijk worden ervaren.

Ik kan geen oordeel uitspreken over ondergrondse mestinjectie. Mijn kennis daarover is 15 jaar oud.

J10:

@Peter
Quote:
Ondergronds injecteren heeft fotografisch voordelen: het ziet er nogal cultureel uit als je er bij bent.

Dat is bij bovengronds uitrijden wel een ander verhaal. Ook de lucht die je inademt is aanzienlijk frisser. De eerste methoden van ondergronds uitrijden waren ook ontwikkeld om stank te voorkomen. Later bleek ook dat je veel minder ammoniak de lucht in stuurde.

Nitraat wordt inderdaad in grondwater dat voor drinkwater wordt gebruikt, gevonden. De nitraatrichtlijn (de EU-wet die grenzen stelt aan de uitspoeling van nitraat) is er gekomen om het drinkwater te beschermen.
Fosfaat wordt alleen in het oppervlaktewater gevonden (volgens een collega van Deltares, die ook echt zelf meet. Dus ja, dan moet ik dat wel geloven).

Doeg
Jantine» Last edited by Jantine on Sun 08 Dec 2013, 0:33; edited 1 time in total

vervolg vorig commentaar

Hendrika

Quote:
Eerst maar eens afwachten wat er allemaal gaat gebeuren met het melkquotum. De provincie Friesland verwacht al 20-30% meer melk te gaan produceren.
@Jantine: ik denk dat voer en grond de beperkende factoren gaan worden. Dit jaar was een slecht oogstjaar - een oogst gras minder en de opbrengst van gras en maïs was ook een stuk lager dan andere jaren door een lang, koud en nat voorjaar en droogte in de zomermaanden - veel agrariërs hebben nu al te weinig voervoorraad. Ik zie in mijn omgeving dat er grote stallen worden gebouwd, maar de hoeveelheid grond die nodig is om eigen voer te verbouwen, neemt bij veel bedrijven niet in diezelfde hoeveelheid toe. Er zal voer aangekocht moeten worden, het aanbod is schaars, dat werkt prijsopdrijvend, en dat gaat ook voor grondprijzen gelden, verwacht ik. Bedrijven die voldoende grond hebben om hun eigen ruwvoer te verbouwen, die zullen het wel redden, waaronder veel bedrijven in het noorden van het land. In gebieden waar landbouw al intensief is, zet ik mijn vraagtekens of agrariërs die groeispurt wel kunnen maken.


J10
@Hendrika
Dat heb ik ook begrepen van de LTO-ers die ik regelmatig spreek. Maar het zou me niet verbazen als we eerst toch een stijging van fosfaatproductie in mest krijgen voor de prijzen (en misschien toch nog dierrechten) alles weer gaan reguleren.

Leuk om dit verder met je door te discussieren! Maar ik vind het wat ver gaat om dat onder deze foto te doen.
We gaan gewoon weer een keer verder onder een andere passende foto.

Doeg
Jantine

Michiel
Wat ik heb begrepen is dat fosfaat ontzettend slecht wordt opgenomen door m.n. varkens omdat het organisch gebonden fosfaat is (fytaat). Fytaat wordt door de varkens onveranderd weer uitgepoept en vervolgens in de bodem (door microorganismen) afgebroken tot anorganisch fosfaat. Er is vanuit de toeleveranciers van varkensvoeding in ieder geval heel veel interesse in middelen die de fosfaatopname bevorderen zodat er minder anorganisch fosfaat in het voedsel hoeft te zitten. Maar die middelen mogen natuurlijk niets kosten want het blijft veevoeding... En ik zag laatst op tv dat we in de toekomst met een enorm fosfaatprobleem krijgen te maken want de economisch winbare fosfaatvoorraad (alle fosfaat komt uit mijnbouw) raakt in redelijk rap tempo op.


Hendrika
Quote:
Wat betreft de mineralenbalans: gooien de boeren niet 100x zo veel mineralen terug op het land dan de koeien er met het eten van gras aan ontrekken? En hoe noodzakelijk is dat bemesten? Is het niet zo dat ze gewoon af moeten van de mest en het daarom maar uitrijden op het land? En dan gebeurt het ook nog eens zeer ongelijkmatig. Weken niets en dan in één dag een hoeveelheid die is verzameld gedurende tig weken daarvoor. Logisch dat de bodem dat niet aankan. Het is net als dat er op één dag alle regen valt van één kwartaal. Dat gaat ook niet goed.
@M. Janssen: kan het je gerust stellen als ik zeg dat wij heel zorgvuldig omgaan met onze organische meststoffen? Wij 'pleuren' niet zomaar organische meststoffen op het land, daar zit een denkwijze achter. Planten hebben nu eenmaal voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien, zelfs biologische boeren bemesten hun land . En om voedsel te produceren, is nu eenmaal landbouwgrond nodig. De agrarische sector zorgt voor een betaalbaar(!) voedselpakket - aardappels, groente, vlees, melk, eieren etc. etc.. Wij werken er dagelijks hard voor kan ik je zeggen. Je hebt als consument het recht om je vraagtekens te zetten bij de manier van produceren, maar besef ook dat je als consument er debet aan bent. Koop je onze producten niet, dan produceren wij ze niet.

Hendrika - heeft het mooiste beroep van de wereld: is boerin


J10:
Precies Hendrika! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in de jaren 70 in de gebieden met veel niet-grondgebonden veehouderij (vnl.varkenshouderij) onzorgvuldig omgesprongen werd met mest. Daar is een omslag in gekomen omdat iedereen besefte dat het zo niet kon en er is wetgeving voor gekomen. Tegenwoordig is mest een belangrijke productiefactor waar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Het opraken van fosfaat is inderdaad waar, alleen weet niemand echt goed hoeveel er nog is. De laatste inzichten zijn dat het meevalt.
Hier kan ik trouwens bladzijden over voltypen, ongeveer 80% van mijn werktijd besteed ik aan fosfaat. Dus ik hou me nu even in, anders komt er vandaag niets van werken.

Doeg
Jantine


Michiel
Dat snap ik Hendrika, maar wat ik mij afvraag is hoe het staat met de hoeveelheid mest die wordt geproduceerd en de hoeveelheid mest die op een verantwoorde manier kan worden uitgereden op het land. Mestoverschot is niet een verzinsel. Nederlandse boeren produceren meer mest dan je op een verantwoorde manier kunt teruggooien op het land. Ik las over een strengere mestrichtlijn vanaf 2014. Alleen al het feit dat er een strengere mestrichtlijn in 2014 nodig blijkt te zijn, geeft al aan dat het nu niet goed gaat. Al eerder schreef ik dat volgens een rapport van CBS de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland het slechtste van heel Europa is. Dat is toch tekenend?


peter:
Quote:
Hier kan ik trouwens bladzijden over voltypen, ongeveer 80% van mijn werktijd besteed ik aan fosfaat. Dus ik hou me nu even in, anders komt er vandaag niets van werken.

MacIntosh 1988 schreef:
appletje C, appletje V

Anno 2003 schreef:
[url] url [/url]Inhoudelijk: niet grondgebonden veeteelt: zoals Barneveld en Oost Noord-Brabant?


Hendrika
Ik heb me nooit zo bezig gehouden met de mineralenboekhouding op ons bedrijf, dat laat ik graag aan mijn partner en aan onze voerleverancier over - mij veel te ingewikkeld. Er is een rekenprogramma waar je al je gegevens in kunt zetten - het aantal dieren, de melkproductie, de hectares landbouwgrond die je in gebruik hebt, het teeltplan, het bemestingsplan, de voeropbrengsten etc. etc. - en daar komt dan uitrollen of je te veel mest hebt voor je eigen bedrijf of te weinig. In dat laatste geval mag je mest aanvoeren. Wij proberen met zo'n kringloop te werken. Akkerbouwers produceren geen mest - hebben geen dieren, die mogen mest aanvoeren. In het noorden van ons land hebben we geen mestoverschot. Mestoverschot heb je in de gebieden met intensieve veehouderij. Ik word ook nooit blij van de mesttransporten vanuit het zuiden - zoals ik gemakshalve de intensieve veehouderijgebieden noem, naar het noorden. Als ik tijd heb, zal ik dat cbs-rapport eens doornemen.


J10
Ah Hendrika, jullie doen ook mee aan de kringloopwijzer! Leuk om te weten. Enkele collega's zijn er druk mee. Ik heb er zelf van de zijlijn mee te maken.

Ok, eentje dan (beetje oud, in het Engels, update is onderweg):
fosfaatrapport P stromen NL
(gebruik van kunstmestfosfaat in NL is ondertussen geminimaliseerd)

Mag je zelf bedenken wie van de auteurs ik ben

Niet-grondgebonden veehouderij: inderdaad. Concentratiegebieden heten ze ook wel.

Doeg
Jantine


Michiel:
@Hendrika: laat ik nu net uit Noordoost-Brabant komen. Niet eens uit een boerendorp, maar ik heb genoeg varkensmest geroken uit de (open) stallen en gier/drijfmest op het land. Melkveehouderij en akkerbouw zijn natuurlijk van een heel ander kaliber dan de intensieve varkensveehouderijen uit mijn geboorteregio. En het is volgens mij voor een groot deel bestemd voor de export. Dus niet eens voor onze eigen primaire voedselvoorziening waar ons land voor wordt "opgeofferd".

Goed idee om de discussie op deze manier te bewaren Idea

Hihi, ik ben betrapt op ijdelheid.........

Doeg
Jantine

:
 
Page 1 of 1