Het magazine voor Natuurfotografen


Home > Album >
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
 


Prachtige kleuren Arie! Heel mooi.
Groeten Marieke

Om weer van te genieten Arie, echt een prachtig plaatje.

Mooi gekleurd landschap. Ja genieten bij de wisselende omstandigheden.

Mooi ruig hobbelig gras en fijn zacht aflopende slootkanten. Dat gaat wel wat worden. Toch veel aandacht voor verbetering van de natuur in jou omgeving. Alles mooi weergegeven onder een prachtige herfstlucht.

Mooie compositie en kleuren.
groet van Nel

Je hangt wel een hele negatieve frame aan productiegraslanden. Ik weet niet of je wel beseft dat je als consument hier medeverantwoordelijk voor bent... - of je moet zelfvoorzienend zijn in voedsel. "Ouderwetse bloemrijke weilanden" bestaan alleen in een sprookjeswereld, ook in de biologische landbouw vind je die weilanden niet - dit zijn kruidenrijke graslanden in een Natura 2000-gebied.

Hendrika,

Toch merkwaardig dat het nooit aan boeren ligt, maar altijd aan anderen zoals grootwinkelbedrijven en nu zelfs aan consumenten. Ik koop weidevogelmelk, mn kaas koop ik bij veehouders die een contract hebben voor weidevogelbescherming. In discussies over weidevogels en biodiversiteit is mn standpunt altijd dat er meer behoort te worden betaald voor landbouwproducten zoals zuivel. Mn geboortejaar is 1942; in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw waren er meer bloemen en een veel grotere biodiversiteit. Op de teloorgang daarvan had ik geen invloed, als ik wel invloed zou hebben gehad, was de toestand anders geweest!
Ik ben blij met de inzet en initiatieven van Alex Datema!

Hartelijke groet,
Arie Kooy.» Last edited by kooyammers on Wed 04 Dec 2019, 23:22; edited 1 time in total

Arie, je leest niet goed, je bent als consument MEDEverantwoordelijk - in de winkels ligt voedsel wat op de door jou verfoeide productiegraslanden/-akkerlanden is geproduceerd.

Geboren in 1942, dan moet je als geen ander weten: Tweede Wereldoorlog, armoede, honger, na de oorlog: nooit meer honger met als aanjager minister van Landbouw Mansholt (PvdA) en toename van de welvaart. De landbouw maakte een grote ontwikkeling door, met als gevolg een veilig en goedkoop voedselaanbod en: nooit meer honger - al blijven in een welvarend land als Nederland voedselbanken nodig en is er (stille) armoede. Mansholt zag aan het eind van z'n leven wat hij had aangericht... .

Ook al ben je zelf een bewuste consument, top!, de doorsnee consument is dat niet - blijkt uit tal van onderzoeken. WeideWeelde (weidevogelmelk) wordt geproduceerd door slechts 13 (!) melkveehouders - er zijn ruim 16.000 melkveehouders in NL..., dus een hele kleine nichemarkt. Slechts 3,3% van lle landbouwgrond in NL is biologische landbouwgrond (cijfers 2018, CBS). Overschakelen van reguliere landbouw naar biologische is een traject van twee jaar. Je krijgt in die omschakelperiode de reguliere prijzen voor je producten. Zuivelreus FrieslandCampina heeft een wachtlijst voor biologische melk: ze kunnen deze melk niet vermarkten, want er zijn niet voldoende consumenten die het willen kopen - en ook niet alle consumenten kunnen zich een duurder voedselpakket veroorloven. Waarmee ik maar wil zeggen, als je als BURGER wilt dat het anders moet, zul je als CONSUMENT daaraan moeten meewerken - en niet van alles wensen op het gebied van dierenwelzijn, biodiversiteit etc. en daarvoor niet willen betalen.

Landbouw, dat zich in 70 jaar heeft ontwikkeld tot wat het nu is, kun je niet in een paar jaar omschakelen naar bijv. natuurinclusieve landbouw - wat dat ook moge zijn, we werken in de landbouw dagelijks met de natuur. Dat vergt een omslag van denken van landbouwers n consumenten!

Op ons reguliere melkveebedrijf doen we aan weidevogelbeheer, we hebben percelen met uitgestelde maaidatum, we hebben een plasdras, we hebben een akkerrand langs de mas, we letten op flora en fauna, we gaan zorgvuldig om met onze bodem. Bijna de helft van onze productiegraslanden bevat rode klaver - zoals je weet leggen klaversoorten stikstof vast. Daarom voelt de negatieve frame van je foto als een dolksteek in mijn rug.

Food for thought:
Tot hier en niet verder
Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein
Minder landbouw meer natuur
En zelf ben ik te volgen op Twitter - laat regelmatig onze mooie agrarische natuur zien; weide- en akkervogels, reen, allerlei soorten insecten etc. etc.

Hendrika - ook ff op deze link klikken en het geluid aanzetten, hij is zo mooooi Smile

(Ik begrijp dat de boeren met de rug tegen de muur staan, maar het boerenland gaat gewoon dood. Er zal iets heel ingrijpends moeten gebeuren om het tij te keren.)

Lekker beeld! Woest landschap, woeste lucht.

Hendrika,

Dank voor je uitvoerige antwoord! Vermoedelijk denken we over tal van zaken m.b.t. natuur en landbouw hetzelfde, maar blijven er verschillen over tempo en uiteindelijk resultaat.
En, ik vind het jammer, dat mensen die vraagtekens zetten bij n bezwaar hebben tegen de huidige gang van zaken, als negatief ten opzichte van de huidige veeteelt worden gekenschetst. Gezien de achteruitgang van de biodiversiteit (75% minder insecten, waardoor er weinig te eten is voor b.v. jonge Grutto's) blijf ik twijfels houden en vraagtekens zetten.

Jammer en onjuist dat je dat voelt als een dolksteek, zo is dat zeker niet bedoeld!

En nog even het volgende, sinds 2002 ben ik elk jaar ruim 2 maanden bezig met Weidevogelbescherming in de Krimpenerwaard.

We zullen - denk ik - in de toekomst nog wel eens de degens (dus geen dolken!) kruisen.

Hartelijke groet,
Arie Kooy» Last edited by kooyammers on Fri 06 Dec 2019, 10:02; edited 1 time in total
:
 
Page 1 of 1