Het magazine voor Natuurfotografen

Sponsored by
Nederpix.nl Forum Index -> Nederpix Algemeen / Nederpix General


Handleiding invullen naamvelden/overzicht determinatiesites

 
Post new topic   Reply to topic
View previous topic :: View next topic  

Author
Message
Gerard Visser
Editor


Gender: Male
Age: 68
Joined: 03 Sep 2007
Posts: 803
Location: Rotterdam
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Tue 24 Oct 2017, 18:14    Post subject: Handleiding invullen naamvelden/overzicht determinatiesites
Hierbij de 2e versie en update van de Handleiding:

Handleiding voor het invullen van de naamvelden bij aangeboden foto's

In oktober van 2015 is op Nederpix een team van editors gestart, dat zich bezighoudt met de juistheid van de naamgeving. In eerste instantie zal dat team gaan kijken naar de recent geplaatste foto's, als het even kan op dagelijkse basis.

Taak van het editor-team
De naamgeving zal worden geüniformeerd volgens onderstaande regels.
Kleine correcties zoals hoofdlettergebruik en schrijffouten zullen stilzwijgend door het editor-team worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor de wetenschappelijke namen, als die inmiddels veranderd blijken te zijn. Maar indien de soort op de foto verkeerd gedetermineerd was, zullen de juiste namen worden ingevuld en zal in een commentaar onder de foto e.e.a. worden uiteengezet, bij oude foto's indien opportuun.

Het team bestaat uit (alfabetisch op voornaam):
Gerard Visser: mariene organismen; vissen; amfibieën; reptielen; zoogdieren
Hans Adema: paddenstoelen
Michiel Janssen: planten, vooral orchideeën; Europese dagvlinders
Mignon-Creative: dagvlinders
Robert Rodenburg: o.m. mossen; korstmossen; nachtvlinders
Ook enkele moderatoren doen editor-werkzaamheden.

Wijze van invoeren:
De namen van de soorten moeten op de volgende wijze worden geschreven:
Wetenschappelijke naam: Varanus flavescens
Nederlandse naam: Gele Varaan
Engelse naam: Yellow Monitor

Dus: de wetenschappelijke geslachtsnaam en soortnaam volgens de internationale regels met een hoofdletter, respectievelijk een kleine letter. En alle woorden in de Nederlandse naam beginnen met een hoofdletter, zoals dat ook in het Engels gebruikelijk is.
Indien er geen Nederlandse naam voorhanden is, wordt in het vak 'Nederlandse naam' de complete wetenschappelijke naam ingevuld, zodat onder de foto op de voorpagina daadwerkelijk een correcte naam verschijnt.
Als er geen Engelse naam voorhanden is dan wordt daar weer de wetenschappelijke naam ingevuld.
Als er geen officiële Engelse naam voorhanden is, dan mag de Amerikaanse naam gehanteerd worden.
Het vermelden van meerdere gebruikelijke Nederlandse of Engelse namen is toegestaan, liefst gescheiden door 'of' en 'or'.

In de natuur voorkomende kruisingen (hybriden) worden als volgt geschreven (fictief voorbeeld!):
Wetenschappelijke naam: Varanus flavescens x Varanus varius
Nederlandse naam: Gele Varaan x Bonte Varaan
Engelse naam: Yellow Monitor x Lace Monitor

Dit betreft uitsluitend natuurlijke hybridisering en dus géén cultivars.
Hybriden, waarvan we de oudersoorten niet kennen, worden als volgt ingevoerd:
Wetenschappelijke naam: Hybridus Nymphaea spp.
Nederlandse naam: Hybride Nymphaea spp.
Engelse naam: Hybrid Nymphaea spp.

Sommige afkortingen die in de naamgeving kunnen voorkomen zijn:
- s.l. (sensu lato - in bredere zin), Taraxacum officinale s.l.
- s.s. (sensu stricto - in engere zin), Taraxacum officinale s.s.
- sp. voor als de foto niet tot op soortniveau kan worden gedetermineerd, Taraxacum sp.
- cf. (confer) als de soort op de foto kenmerken vertoont van een bekende soort, maar dat er toch teveel twijfel is om hem definitief als tot die soort behorend te bestempelen, Taraxacum cf. officinale of cf. Taraxacum, dus nooit cf. Taraxacum officinale.

Bij het gebruik van cf. in de wetenschappelijke naam, wordt er een ? toegevoegd in het Nederlandse en Engelse naamvak, zoals in dit voorbeeld:
W: Hyla cf. picturata
NL: Hyla picturata? (dit bij gebrek aan een Nederlandse naam, indien die wel voorhanden is wordt het "Chachiboomkikker?")
EN: Chachi Tree Frog? (De Engelse soortnaam is hier voorhanden, indien dit niet het geval is dan wordt het dus: "Hyla picturata?")

Als er een ondersoort benoemd moet worden, dan wordt in het geval van de nominaatvorm de eerste soortnaam niet afgekort tot de eerste letter. Dus niet Strombus v. vittatus, maar Strombus vittatus vittatus.

Indien er een ondersoort anders dan de nominaat moet worden aangeduid dan wordt de schrijfwijze Strombus vittatus apicatus.

Bij planten is de schrijfwijze van ondersoorten anders.
Als voorbeeld: de Vleeskleurige Duinorchis is een ondersoort en de wetenschappelijke naam wordt als volgt genoteerd: Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii

Variëteiten worden als volgt genoteerd:
Wetenschappelijke naam: Volucella bombylans var. plumata
Nederlandse naam: Hommelreus var. plumata
Engelse naam: Volucella bombylans var. plumata

De term 'forma' (vorm) heeft bij dierennamen geen taxonomische waarde en zal worden vermeden; in het bijschrift onder de foto kan dit indien gewenst wel vermeld worden.
Bij plantennamen wordt 'forma' echter wel gebruikt en wordt dan afgekort tot 'f.'.

Meerdere soortnamen bij één foto waar twee of meer soorten op te zien zijn vormen geen probleem. De soortnamen worden gescheiden door het &-teken gebruiken.

Onvolledige determinaties
Indien de soort niet kan worden gedetermineerd, dan worden de naamvelden als volgt ingevuld:
Wetenschappelijke naam: Cantharis sp.
Nederlandse naam: Soldaatje sp.
Engelse naam: Soldier Beetle sp.

Als zelfs het geslacht van de soort niet duidelijk is, dan wordt de schrijfwijze:
Wetenschappelijke naam: Chrysididae sp.
Nederlandse naam: Goudwesp sp.
Engelse naam: Emerald Wasp sp.

Toevoegingen
Toevoegingen als larve, rups, juveniel, fase, vrouwtje, mannetje, etc. horen niet in een naamveld en worden verplaatst naar bijschrift.

Soortzekerheid
Als een soort niet als zodanig onomstotelijk herkenbaar is (bijvoorbeeld bij een close up van een detail), maar de gebruiker heeft de soort herkend en de naam erbij gezet, dan krijgt de gebruiker het voordeel van de twijfel en blijft de soortnaam bij de foto.

Locatiegegevens:
Graag ook de locatiegegevens (het naamveld "Plaats") zo correct mogelijk invullen. Hier is eveneens het streven naar een uniforme aanpak.
Dus ook graag steeds de naam van het land vermelden.

Een correcte invulling ziet er bijvoorbeeld zo uit: Kruger National Park, Zuid-Afrika
(=naam van de locatie gevolgd door een komma, dan een spatie en dan de naam van het land voluit)
Dus liever niet 'Krügerpark - Zuid Afrika', 'Kruger, ZA' of 'Kruger in Zuid-Afrika', Kruger NP (Zuid-Afrika) of zelfs alleen maar 'Kruger'.
Liefst de voorgeschreven Nederlandse spelling volgen, zoals Oeganda in plaats van Uganda.

Dus liever niet:
in, te of nabij toevoegen; haakjes om het land zetten; de naam van het land afkorten tot bijvoorbeeld FR. of (B); de trema's weglaten (het is dus Namibië in plaats van Namibie)

Landschapsfoto's
In de titels van landschapsfoto's worden door de editors geen wijzigingen aangebracht.

Onvoorzien
Er zullen gevallen zijn waarin bovenstaande niet voorziet. We staan in zo'n geval open voor discussie en zullen de tekst van deze handleiding zo actueel mogelijk zien te houden.

We behouden ons overigens het recht voor om in voorkomende gevallen een keuze te maken die kan afwijken van de officiële schrijfwijze.


Gebruikte databases, naamlijsten en standaardwerken
planten: http://www.plantlist.org/ ; Meijden, R. van der, 2005. Heukels' Flora van Nederland, ed. 23; C. Stace, C., 2010: New Flora of the British Isles, Ed. 3 (vooral m.b.t. de Engelse naamgeving)
paddenstoelen: http://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen
Engelse namen van Paddenstoelen: http://www.britmycolsoc.org.uk/library/english-names/
mossen: http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen
korstmossen: http://www.verspreidingsatlas.nl/korstmossen
mariene organismen: World Register of Marine Species (WoRMS: http://www.marinespecies.org/)
weekdieren: Bruyne, R.H. de, F.A. Perk, H. Dekker & I. van Lente, 2015. Pluimdragers & Slijkgapers. Nederlandse namen voor onze weekdieren. Herziene systematische naamlijst, met etymologie.- Leiden / Lisse (Nederlandse Malacologische Vereniging / Stichting Anemoon: 192 pp.
Europese dagvlinders: Lafranchis, T., 2009. Dagvlinders van Europa en http://www.vlindernet.nl/index.php ; http://www.microlepidoptera.nl/
vissen: Fishbase: http://www.fishbase.org/
amfibieën: http://amphibiaweb.org/
reptielen: The Reptile Database: http://www.reptile-database.org/ en http://www.ravon.nl/Portals/0/PDFx/RAVON63_artikel2.pdf
uitheemse zoogdieren: Mittermeier, R. A., A. B. Rylands & D. E. Wilson (eds.) , 2009-2015. Handbook of the Mammals of the World, vols. 1-5. Lynx Editions, Barcelona.

Voor de Nederlandse namen van inheemse soorten: het Nederlandse Soortenregister: http://www.nederlandsesoorten.nl/
Voor Nederlandse en Engelse namen van uitheemse soorten wordt het een stuk lastiger. Vaak bestaan die niet. Als we in zo'n geval een Nederlandse naam vaker gebruikt zien worden (op internet, bij liefhebberssites en bijvoorbeeld Wikipedia) zouden we die kunnen adopteren.

------

Voor het op naam brengen van een soort (determineren), zijn er vele informatieve sites in de lucht. Ook zijn er inmiddels diverse apps te koop waarmee je soorten op naam kunt brengen.
In dit artikel een selectie, gerangschikt naar soortgroep.
Succes met zoeken! (Credits: Ron Poot)

ALGEMEEN (groot aantal soortgroepen)
Waarneming.nl is een site waar je al je waarnemingen kunt melden. Er staat ook veel informatie over alle soortgroepen. Een erg interessante mogelijkheid biedt het forum. Hier kun je foto’s posten en vragen stellen over de naamgeving. Deskundigen uit het hele land helpen je met het op naam brengen van een plant of dier.

Biopix is een grote verzameling foto’s van allerlei plant- en diergroepen.

Nederlands soortenregister - geeft de officiële classificatie, naamgeving en voorkomen (inheems of niet) van Nederlandse planten en dieren. De site wordt bijgehouden door deskundigen van Naturalis.

Soortenbank biedt de mogelijkheid allerlei groepen planten en dieren op naam te brengen.

Garden Safari is een site over allerlei dieren in huis en tuin.

PLANTEN EN SCHIMMELS
Vaatplanten
Wilde planten in Nederland en België van K.M. Dijksma, uitgebreide beschrijvingen en foto's, globale zoekmogelijkheid.
Kath. Universiteit Leuven veel plantensoorten met meerdere foto's en een mogelijkheid te sorteren op enkele eigenschappen.
Nederlandse orchideeën site van de KNNV werkgroep, foto overzicht
Apps in de AppStore voor het determineren van vaatplanten (volgens Heukels interactieve flora) en een aparte voor orchideeën.
Kranswieren
Landelijk Informatiecentrum Kranswieren - Verspreidingsatlas kranswieren, met namen en voorbeeldfoto’s
Mossen
BLWG - Verspreidingsatlas blad- en levermossen, met namen en voorbeeldfoto’s
Bryopix van Dick Haaksma, bevat tevens mooie microscopische foto’s
Limburgse Bryologische werkgroep, met veel uitleg, diverse sleutels en foto's.
Bildatlas der Moose, Duits overzicht op naam met foto's en kleurentekeningen.
British mosses and liverworts, Engelse veldgids op internet, zoeken op naam.
Korstmossen
BLWG - Verspreidingsatlas korstmossen, met namen en voorbeeldfoto’s
Paddenstoelen
NMV Verspreidingsatlas paddenstoelen, met namen en voorbeeldfoto’s
Rogers Mushrooms, engelstalige site met determineersleutels (van Roger Philips)
Amanita, fotogalerie met meer dan 700 soorten, door Marjon van der Vegte.

DIEREN
Zoogdieren

Zoogdiervereniging, met foto's en beschrijvingen van alle zoogdieren in Nederland.
Muizen en ratten, Belgische determinatietabel (pdf) van Franky Bonne
Natuurinformatie.nl Botten en kiezen determineren
Amfibieën, reptielen en vissen
Standaardlijst van Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen van RAVON: http://www.ravon.nl/Portals/0/PDFx/RAVON63_artikel2.pdf
Vissengids van Sportvisserij Nederland, met zoet- en zoutwatervissen en determinatiesleutel
'Zeedieren'
Stichting Anemoon met alle diersoorten uit zee
Krabben.net van Reindert Nijland, met zoekkaart voor krabbensoorten.
Natuurinformatie.nl Schelpen determineren
Schelpen, digitale determinatiesleutel van Mark van Veen
Spinnen
Spinnen van Noordwest Europa, met foto-overzicht
Eurospiders is een engelstalige site met veel foto's en achtergrondinformatie over spinnen in Europa.
Albert de Wilde fotosite bevat een onderdeel over spinnen.
Insecten
Insecten algemeen

Faunist, site van Mark van Veen met determinatiesleutels van allerlei insectengroepen.
Albert de Wilde fotosite, met vele goede foto’s van diverse insectengroepen
Bertus van Rooijen, foto site met diverse insectengroepen.
Insecten van de Veluwe door Han Endt, speciaal vlinders en zweefvliegen, met handige foto-overzichten
Vlinders en motten
Vlindernet, site van de Vlinderstichting
Micro’s (kleine vlinders) in Nederland, met goede beschrijving van kenmerken en criteria
Lepiforum, Duitse vlindersite, ook met foto’s van eieren, poppen en rupsen
European Butterflies and Moths, Poolse site, deels engelstalig, geen zoekfunctie
Vlinders en motten van Europa en Noord-Afrika, Italiaanse site
Rupsen en vlinders van A.J. Wit, met apart rupsenoverzicht
Rupsen op een foto-overzicht (Finse site)
Alle stadia, complete site, ingang via Engelse of wetenschappelijke naamgeving, ook op familie.
Apps in de AppStore voor het determineren van 69 dagvlinders.
Zoekkaart met de meest algemene dagvlinders in Nederland
Libellen
Libellennet, site van de Vlinderstichting met uitgebreide foto overzichten.
Libellen van Noord Nederland, van Goyatlah. Met determinatiesleutel.
Variatie bij libellen van Weia Reinboud, behandelt o.a. lastige soorten.
Bijen en Hommels
Bumblebees. Engelse hommeltabel met determinatiesleutel
Nederlandse bijen determineren, aan de hand van een tabel.
Bijen en hommels, aan de hand van foto’s
Zweefvliegen
Fotogids Zweefvliegen (Diptera-Syrphidae). Samenstelling André Schulten.https://www.google.nl/?ws_rd=ssl#q=Fotogids+Syrphidae.
Vliegen en muggen
Vliegen en muggen van Nederland, J.A. van Erkelens, overzichtelijke keuzemogelijkheid met behulp van foto’s
Kevers
Kerbtier Duitse site van Christoph Benisch over kevers, met zoekmogelijkheid
Stippen! Lieveheersbeestjes in Nederland en België, overzichtelijke fotopagina
Sprinkhanen en krekels
Sprinkhanen en Krekels van Mark van Veen, met eenvoudige sleutel
Boktorren en kniptorren
Boktorren en kniptorren van Peter Free
Wantsen
British Bugs, engelstalige site
Gallen
Gallen in Nederland. Overzicht van waardplanten waarop gallen voorkomen, met foto’s en namen van de gallen.
Plantengallen van Jojanneke Bijkerk
Back to top
Reply with quote
 
peter wijn


Gender: Male
Age: 51
Joined: 23 Nov 2005
Posts: 2286
Location: Utrecht
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Wed 25 Oct 2017, 7:04    Post subject:
Wat een werk,
hier wordt het wel consistenter, maar niet laagdrempeliger van.

Er staan alleen nog geen links bij de verwijzingen naar internet voor determinatie. Ik meen dat Ron die er wel bij had? En ik meen dat er ook een literatuurlijst met handboeken en veldboeken stond?
_________________
Ik ben niet dik, ik ben een vrachtwagen.
Back to top
Reply with quote
 
Tom van der Most
PixPas Pro


Gender: Male
Age: 66
Joined: 08 Apr 2011
Posts: 386
Location: Villeréal, Frankrijk
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Wed 25 Oct 2017, 10:34    Post subject:
Helemaal eens met Peter.
Als je niet echt een bioloog bent, zoals ik, zou je verdwalen in de naamgeving. Ik haak al af bij de termen geslacht, ondersoort of varieteit.
Ik laat het graag aan de editors over om de naamgeving aan te passen waar nodig.
Tegelijkertijd vraag ik me af of dit alles niet teveel afleidt van de doelstelling van NP.
Het zou goed kunnen dat bovenstaande richtlijnen afgedaan worden als gemiereneuk en sommige gebruikers zou weerhouden van het aanbieden van mooie plaatjes, daar gaat het om, al het andere is voor de liefhebbers.
Back to top
Reply with quote
 
peter wijn


Gender: Male
Age: 51
Joined: 23 Nov 2005
Posts: 2286
Location: Utrecht
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Wed 25 Oct 2017, 11:10    Post subject:
Tom,

het is de handleiding die de editoren zullen hanteren, hier wordt de bal niet per sé bij de gebruikers gelegd.

Het is natuurlijk eigenlijk een geweldige service. Maar bij het nut er van heb ik mijn vraagtekens. Zolang de mensen het met liefde doen heb ik er niets op tegen.
_________________
Ik ben niet dik, ik ben een vrachtwagen.
Back to top
Reply with quote
 
Gerard Visser
Editor


Gender: Male
Age: 68
Joined: 03 Sep 2007
Posts: 803
Location: Rotterdam
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Wed 25 Oct 2017, 15:05    Post subject:
Tom, Peter,
Nomenclatuur en taxonomie zijn nou eenmaal niet laagdrempelig....

Maar daar waar op BP geen andere schrijfwijze bestaat dan die in de dropdownmenu’s is voorgeprogrammeerd, is, is zo’n vangnet op NP niet beschikbaar.

En inderdaad, het is aan de editors om de juiste wijze van invullen te bewaken. Dat doen we al een paar jaar trouw, bijna op dagelijkse basis.

Ik denk, als je jezelf de tijd gunt, dat de handleiding weinig onbegrijpelijks hoeft te bieden: rustig doorlezen, af en toe eens een term op internet opzoeken, het is allemaal geen rocket science.

Maar boeit het de gebruiker niet, even goede vrienden! Wij gebruiken de handleiding als onze leidraad en denken op deze manier een goede consistentie in de naamgeving te kunnen bieden.
gr
G
Back to top
Reply with quote
 
Pieter LJ
PixPas (Basic)


Gender: Male
Age: 53
Joined: 13 Jan 2013
Posts: 53
Location: Oud Gastel
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Wed 25 Oct 2017, 19:28    Post subject:
Ik ben geen taxonoom maar vind het wel prettig de juiste naam te kunnen vinden bij hetgeen ik fotografeer. Daarnaast is het gemakkelijker zoeken in de NP database als de namen juist zijn ingevuld.
Dus dank voor deze lijst en jullie edit werk om hier meer consistentie in te krijgen. Ik kan het zeker waarderen!
_________________
Canon EOS 550D, EOS 5D III
Back to top
Reply with quote
 
Ben Aalders
PixPas Plus


Gender: Male
Age: 65
Joined: 31 Jan 2009
Posts: 57
Location: Zwolle
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 8:18    Post subject:
Net als veel anderen zit ik uren achter mijn compuer om juiste namen te vinden bij mijn foto’s. Met name paddestoelen en ook libellen zijn vaak moeilijk te vinden in boeken of op het internet. Daarom heb ik veel foto’s in mijn map Nederpix die ik nooit kan inzenden omdat ik er niet de juiste naam bij kan vinden.
Dat doet afbreuk aan mijn hobby vind ik, als je gespecialiseerd bent in een soort zul je daar minder moeite mee hebben maar ik heb een brede belangstelling. Afgelopen week had ik weer een paddestoel die zeker niet in mijn gids staat en ook niet te vinden is na het bekijken van honderden foto’s op de bekende internet sites. De Engelse benaming is tegenwoordig wel makkelijk te vinden.

Gr. Ben
_________________
Canon EOS 6D, 24-105 mm L, 300 mm L.
1,4 en 2,0 extender.
14 mm groothoek, 90 mm macro.


Last edited by Ben Aalders on Thu 26 Oct 2017, 11:44; edited 1 time in total
Back to top
Reply with quote
 
Gerard Visser
Editor


Gender: Male
Age: 68
Joined: 03 Sep 2007
Posts: 803
Location: Rotterdam
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 9:26    Post subject:
Hoi Ben,
Paddenstoelen en Libellen zijn dan ook niet de makkelijkste groepen!

Je kunt je ongedetermineerde foto’s altijd aanbieden in het determinatie-album, het is heel waarschijnlijk dat je dan hulp krijgt.

Zonde om die foto’s in die mappen te laten verstoffen.
gr
G
Back to top
Reply with quote
 
Michiel Janssen
Editor


Gender: Male
Age: 44
Joined: 16 Apr 2009
Posts: 916
Location: Zevenhuizen
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 12:57    Post subject:
Als editors kunnen we niet meer vragen dan dat iedereen zijn best doet om de juiste naam te vinden. De een zoekt wat langer dan de ander, dat is nu eenmaal zo. Persoonlijk heb ik liever dat mensen vermelden dat ze niet zeker zijn van hun determinatie dan dat ze gewoon de foto aanbieden en dan wel zien wat ervan komt.
Back to top
Reply with quote
 
Robert Rodenburg
Editor


Gender: Male
Age: 49
Joined: 05 Feb 2007
Posts: 1008
Location: Nijkerk
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 13:42    Post subject:
Aan de opmerkingen van Gerard en Michiel wil ik ten aanzien van de opmerkingen van Ben nog toevoegen dat er vrijwel altijd de mogelijkheid bestaat om als escape sp. in te vullen achter de genusnaam of zelfs de familienaam.

Groeten, Robert
_________________
Engelse Namenlijst Paddenstoelen
Engelse Namenlijst Korstmossen
Back to top
Reply with quote
 
Display posts from previous:   
   Nederpix.nl Forum Index -> Nederpix Algemeen / Nederpix General

 
Post new topic   Reply to topic
Page 1 of 1


Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum