Het magazine voor Natuurfotografen

Nederpix.nl Forum Index -> Fotograaf van de maand


Hendrik van Kampen - Fotograaf van februari

 
Post new topic   Reply to topic
View previous topic :: View next topic  

Author
Message
peter wijn


Gender: Male
Age: 53
Joined: 23 Nov 2005
Posts: 2310
Location: Utrecht
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Tue 01 Feb 2011, 20:02    Post subject: Hendrik van Kampen - Fotograaf van februari
Fotograaf van de maand

Korte bio
Naam: Hendrik van Kampen
Leeftijd: 51
Woonplaats: Leeuwarden
Beroep: niet van belang
Andere hobbies? Het gaat mij te ver om dat hobby's te noemen maar ik vind schilderkunst uit de 19e en begin 20e eeuw en klassieke muziek erg aangenaam. Daarnaast heb ik belangstelling voor agrarische architectuur.
Gebruikte apparatuur:
Nikon D2x
AF-S Nikkor 300mm f/2,8G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2,8G IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8G IF-ED
AF Micro Nikkor 60mm f/2,8D
Gitzo GT3541LS met Wimberley V2
Website: www.fryslansite.com foto's op NederpixOeverloper


Interview

Waarom natuurfotografie? Eigenlijk heb ik niet echt gekozen voor natuurfotografie. Mijn interesse is veel breder. Ik zoek naar verbanden: hoe zijn de omstandigheden van invloed geweest op de vorming van landschappen? Hoe past de mens zich aan deze omstandigheden aan? hoe zet de mens de het landschap naar zijn hand om de omstandigheden voor zichzelf te verbeteren? en tenslotte: hoe zou het zijn als de mens zijn stempel niet op het landschap had gedrukt. Bij dit alles vind ik het erg boeiend om te zien hoe vogels vervolgens weer gebruik maken van de mogelijkheden die er voor ze liggen.Beuk op een wal die ooit als veekering dienst moet hebben gedaan. De Beuk staat daardoor verhoogd waardoor het wortelstelsel zo markant zichtbaar is.

Wat is het leuke aan natuurfotografie? Al doende leer je veel over je onderwerpen. Het is heerlijk om buiten te zijn en even het gevoel te hebben om een tijdje deel uit te maken van een andere wereld.


Grutto's verjagen gezamenlijk een predator uit hun broedgebied


Wat zijn de minder leuke kanten? De massaliteit van het moderne verschijnsel "natuurfotografie" en daarbij dat velen in hun ontwikkeling niet verder lijken te komen dan het aanleggen van een soort postzegelverzameling. Ergens wordt een leuke soort gezien en het lijkt vervolgens wel of heel fotograferend Nederland zich er op stort. Natuurlijk wil je ook niet dat alle fotografen op eigen houtje op onderzoek gaan in kwetsbare natuurgebieden, de verstoring wordt dan waarschijnlijk pas echt groot. Ook met het aanleggen van een mooie verzameling van soorten is op zich niets mis maar als er vervolgens vele foto's van één en dezelfde vogel op Birdpix worden geplaatst, dan begrijp ik het even niet meer. Gaat het hier om fotografie of wil men slechts zijn trofee tonen?

Wat is je specialiteit? Eigenlijk is mijn specialiteit het in beeld brengen van natuur en landschap in mijn eigen woonomgeving. Dat is vooral ook uit praktische overwegingen. Alles is dichtbij dus ik kan dus vaak naartoe en kan er veel tijd in doorbrengen. Daarnaast vind ik het leuk om wat van de achtergronden van mijn eigen vertrouwde landschap te weten. In de eerste plaats is dat Friesland, dat een landschap heeft dat grotendeels is ontstaan uit de dynamiek van de Waddenzee. De Waddenzee is er nog steeds en de vormende processen kunnen er nog waargenomen worden.Stuifzand op het strand van Terschelling

Van groot belang voor het ontstaan van het Friese landschap is ook de invloed van de laatste twee ijstijden. Sporen daarvan zijn nog in het zuidoosten van de provincie te vinden. Op het zand en langs enkele beken die vanaf het Drens plateau door mooie dalen stromen, een heel ander soort landschap dat doorloopt tot ver in Drenthe. Ik kom dan ook met regelmaat in het stroomgebied van de Drentse Aa waar nog een vrijwel ongeschonden beekdallandschap is te vinden. Beide landschapstypen, de Wadden en de Zandgronden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en vormen nieuwe landschappen op de plaats waar ze elkaar ontmoeten. Hier vind je vooral moerassen, meren en venen. Een nat en laag gebied met broekbossen, rietvelden en graslanden.


Fuut in het laagveengebied de Deelen

Hoe werk je meestal? Vanuit een schuilhut? Loop je rond? Ik gebruik meerdere methoden door elkaar. Elk onderwerp heeft zo zijn eigen aanpak nodig. Het meeste plezier beleef ik aan het fotograferen vanuit een schuiltent of het rondlopen door een mooi gebied. Zoekend naar kenmerkende elementen in een landschap en hoe die effectief in beeld te brengen. Ook het fotograferen vanuit de auto kan erg effectief zijn. Vooral bij weidevogels en roofvogels. Het geeft mij echter minder voldoening dan een geslaagde fotosessie vanuit een schuiltentje ergens op het Wad.


Twee Kluten in de vroege ochtend, gefotografeerd vanuit een schuiltent

Hoe probeer je verstoring te voorkomen terwijl je die mooie foto maakt? Geduld, trucjes bedenken om dichtbij te kunnen komen en de gewenste soort aan mijn aanwezigheid te laten wennen.


Regenwulp zoekt Krabbetjes tussen het basalt van de zeedijk

Hoe en wanneer ben je begonnen met fotograferen? Mijn grootvader en mijn vader hadden een grote liefde voor dieren en de natuur en waren beroepsfotograaf. Als jongen zat ik al in de donkere kamer te experimenteren met fotopapier en het vergrotingsapparaat. Ik legde voorwerpen op het papier, maakte een belichting en ontwikkelde het resultaat. Ook had ik de beschikking over een aantal oude lenzen waarmee ik een sterrenkijker kon bouwen. Ik werd lid van de vereniging voor Weer en Sterrenkunde en kon via deze weg min of meer vertrouwd worden met de manier van redeneren van de Wetenschap. Geomorfologie heeft raakvlakken met de Weer en Sterrenkunde en is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Iets wat ik met mijn foto's in beeld probeer te brengen. Belangrijk voor mijn fotografische ontwikkeling is dat bij Weer en Sterrenkunde de computer in een zeer vroeg stadium zijn intrede deed om het onderzoek te ondersteunen.

Mijn moeder heeft veel oog voor de pure schoonheid van landschappen en is meer van de kunst en de muziek. Tijdens de vakanties met het gezin gingen wij wandelen in het Duitse middelgebergte. Na de scheiding van mijn ouders werden de wandelvakanties doorgebracht in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Voor mij zette deze lijn zich door, ik ging via huttentochten uiteindelijk naar het echte Alpine klimmen. Mijn meest aansprekende beklimmingen zijn de Finsteraarhorn (4274), de Lenzspitze (4292) noordwand + overschrijding van de Nadelhorn (4327) en de Schrekhorn (4078). Deze laatste berg heeft één van de moeilijkste normaalroutes in de Zwitserse Alpen.


Afdaling van de Schrekhorn

Vanzelfsprekend werden de klimtochten fotografisch vastgelegd. Om voor dit soort tochten in conditie te blijven maakte ik, naast de specifieke training voor het klimmen, lange tochten op mijn racefiets door het Friese landschap, hierbij voortdurend op zoek naar nieuwe en onbekende wegen.

Voor Alpine klimsport is enige kennis van het weer van levensbelang. Het klimmen, het fotograferen en de Weer en Sterrenkunde kwamen bij elkaar toen ik voor de Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging (KNAV) een lezing moest geven over het weer. Tijdens de uitvoering van deze opdracht ben ik begonnen om heel bewust de weersverschijnselen fotografisch vast te leggen. Tot op de dag van vandaag heeft dit mijn manier van fotograferen beïnvloed.

Tegen het einde van de twintigste eeuw ben ik gestopt met het klimmen. Juist in die periode kwam het internet op. Daar ik, gezien mijn interesses op het gebied van weer en sterrenkunde, al geruime tijd met computers aan het prutsen was, besloot ik een website te gaan maken. Het onderwerp moest het landschap van Friesland worden. Ik wist al vrij veel van Friesland dankzij de trainingstochten op de racefiets door de provincie. Het geheel kon worden opgesierd met mijn eigen foto's. In die tijd waren er nog geen programma's om op een eenvoudige manier een website te maken. Je moest zelf de broncode schijven in HTML. Nog steeds schrijf ik zelf de pagina's van www.fryslansite.com in HTML. Door het maken van de fryslansite nam mijn kennis over het Friese landschap explosief toe. Om effectief, juist die kenmerkende aspecten van een landschap te kunnen fotograferen, moet je er behoorlijk veel van afweten. Elke vraag die wordt beantwoord roept weer tien nieuwe vragen op. Later is de vogelfotografie hier bijgekomen. In april 2005 heb ik mij bij Birdpix aangesloten, Nederpix is daar wat later van afgesplitst. De verdere ontwikkeling is door het bekijken van mijn foto's op beide sites te volgen.

Wat kenmerkt jou foto’s? Ik maak esthetische foto's met veel ruimte, vaak is er een gevoel van tijdloosheid. In mijn foto's is vrijwel altijd iets aanwezig dat een aanwijzing geeft over het ontstaan, de geschiedenis van een landschap of de weersverschijnselen. Ik zoek enerzijds naar landschappen of situaties waarin zo weinig mogelijk invloed van de mens aanwezig is, woest en ledig. Anderzijds probeer ik juist die invloed van de mens op het landschap te laten zien. Holle esthetiek zonder wortels in de geschiedenis of het ontstaan van het onderwerp spreekt mij niet aan. Bij de vogelfotografie zie ik vogels toch meer als onderdeel van een landschap en probeer ze zo ook op de foto te zetten, zelfs als het gaat om een close-up.Akkerbouw op een kwelderrug in Dongeradeel. De kwelderrug verraad zijn aanwezigheid door lichte glooiingen in het landschap, bovendien vind veel akkerbouw juist op kwelderruggen plaats omdat de klei daar meer zand bevat. Als er geen ruilverkaveling heeft plaats gevonden kunnen deze akkers al zolang gebruikt worden dat ze wat bol staan.

Wat zijn je favoriete plekjes? Open landschappen met overzicht en een lange ontstaansgeschiedenis. Doordat ik mij hier al lange tijd mee bezig houd, kan ik al veel herkennen aan de soort bodem, is er hoogteverschil aanwezig? hoe is de loop van sloten? In hoeverre is hier menselijke invloed op de verkaveling.

Wat is je droomsoort/gebied? Ik woon in mijn droomgebied. Het uiterlijk varieert met de seizoenen, mijn onderwerpkeuze gaat mee met de dingen die ik toevallig tegenkom. Ik ben ook niet echt een dromer maar meer nieuwsgierig, een romantische onderzoeker.

Wat zou je nog graag doen op fotografiegebied? Een eigen boek uitgeven met mijn foto's. Dan moet het wel echt goed, op groot formaat, er moet samenhang in zitten en het moet informatief zijn. (Als er iemand is die een goede tekst kan schrijven ........) Aan het uitgeven van een groot boek ben ik nog niet toe en weet ook niet of dat ooit zal gebeuren. Enkele voorzichtige stappen op dat terrein heb ik echter al gezet. Ik heb alle foto's gemaakt voor het boek "259x Drenthe", waarin de dorpen en steden van die provincie Drenthe worden geportretteerd (tekst: Inge Heslinga). Ik heb het merendeel van de fotografie voor het gidsje "Vogels en Kwelderplanten van de Friese Waddenkust" gedaan en ik heb meegewerkt aan een expositie in het Fries Museum over het werk van de architect Willem Cornelis de Groot (1853-1939) met bijbehorend boekje.Geesbrug (Dr) foto uit mijn boek 259x Drenthe

Waarom zet je onder je berichten vaak een losse punt? Dat is om ruimte tussen de regels die standaard in de berichten staan en mijn eigen tekst te maken. In de typografie, de witruimte. Bij foto's is datgene wat je niet laat zien ook erg belangrijk, een hoge lege lucht kan veelzeggend zijn. Zo is het bij tekst ook belangrijk om deze op te maken. Let op Hoofdletters, ruimte op gepaste plaatsen, enz. De compositie van een tekst als het ware. Dat maakt een tekst goed leesbaar.


Heb je een fotograaf die je erg inspireert? Zo ja, welke? Fred Hazelhof vanwege zijn kennis van natuur en landschap en de lyriek van zijn beelden. Martin Kers om het surrealisme en de wonderlijke kleuren die hij in het landschap vindt.

Doe je nog aan andere vormen van fotografie? Naast natuurfotografie maak ik vaak foto's van cultuurlandschappen, dorpen en steden met nadruk op historische kenmerken. Ook fotografeer ik gebouwen die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van het landschap. Denk daarbij aan gemalen, sluizen, boerderijen, of landhuizen.Het ir. D.F. Woudagemaal. Historisch stoomgemaal uit 1920. Sinds 1998 staat het op de lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO. Bij hoogwater wordt het gemaal nog steeds ingezet om het peil van de Friese boezem te verlagen


Heb je nog een leuke anekdote mbt je fotografie? Nee, ik hou niet zo van anekdotes. De moderne wereld hangt aan elkaar van anekdotes, oneliners en incidenten. Waar is nog tijd voor bezinning, verdieping en acceptatie.

Wat vind je van Nederpix? Gezellig, af en toe lekker gemopper in discussies, het maakt de mensen bewust over waar ze mee bezig zijn. Het is leuk om je kennis met anderen te delen, van anderen te leren en uiteindelijk ook de mensen in het echt te ontmoeten. Ik leer bijvoorbeeld van de onbevangen blik waarmee sommige mensen "er in vliegen" of van de pure schoonheid van nietszeggende onderwerpen zoals waterdruppels.

Heb je nog een tip voor andere fotografen? Ken de regeltjes voordat je ze gaat overtreden. Je hoeft niet vooruitstrevend te zijn om schoonheid te scheppen, je moet jezelf zijn om het te kunnen scheppen. Vooruitstrevend zijn en originaliteit komen dan vanzelf.

Beste fotoPriel in de kwelder van Schiermonnikoog


Waarom is dit je beste foto? Mijn beste foto is dit niet, deze foto is wel een typische Hendrik van Kampen. Het was nodig om onderzoek te doen naar de locatie, het is een vrijwel 100% natuurlijk landschap en er moest een truc bedacht worden om de structuur in beeld te krijgen.

Hoe heb je hem genomen? Wat betreft voorbereiding en logistiek lijkt dit veel op het plannen van een Alpine bergtocht. Ik ben al enige tijd bezig met het onderwerp geulen en prielen op de kwelder. Echt succes had ik hiervoor nog niet gehad. Om deze foto te maken heb ik op Google earth gezocht naar een locatie met mooie geulen en prielen. Die heb ik gevonden op de kwelder van Schiermonnikoog. Je hebt laag licht nodig om zo'n structuur in goed beeld te krijgen, dankzij de lange schaduwen worden kleine hoogteverschillen zichtbaar. Verder ben je nog afhankelijk van het getij, bij erg hoog water kan je hier niet komen. Als je dit hebt opgelost loop je nog tegen het probleem aan dat je als mens te klein bent om de structuur goed te fotograferen. Je hebt een hoog standpunt nodig. Om dat in zo'n wild gebied voor elkaar te krijgen gebruik ik een 4 meter lang statief dat ik boven mijn hoofd houd. De camera bevindt zich tijdens de belichting op ongeveer 6 meter hoogte. Dat is net voldoende. Om uiteindelijk de goede foto te krijgen moest ik twee keer met de 6.30 uur boot naar Schiermonnikoog. De eerste keer heb ik meerdere prielen gefotografeerd. Thuis heb ik gekeken op welke foto het landschap het beste overkomt en waar ik bij het maken van de compositie precies op moet letten. Op de tweede dag heb ik deze foto gemaakt.

Wat kan er beter aan? Hij kan nog mooier met een wat spannender lucht erboven.

Welke foto zou je nog heel graag maken? Een goede en aansprekende foto van een gekerfde zeereep. Ik heb een vouwfiets gekocht om sneller en dieper in de kwelder te kunnen doordringen. Als je met de 6.30 uur boot naar het eiland gaat is de fietsverhuur nog niet open. Misschien ga ik ooit iets met vlieger fotografie doen om dit voor elkaar te krijgen.

Wie zou je volgende maand tot fotograaf van de maand willen benoemen en waarom? Nel R. Ik kan mij niet altijd vinden in de manier waarop zij haar foto's bewerkt maar ze heeft een groot gevoel voor de dramatiek het landschap en voor compositie. Een groot talent.
Half ondergestoven dode vogel op het strand. Een fossiel in wording. De overeenkomst met de beroemde fossiel van de Archeopteryx dringt zich op.
Back to top
Reply with quote
 
peter wijn


Gender: Male
Age: 53
Joined: 23 Nov 2005
Posts: 2310
Location: Utrecht
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Tue 01 Feb 2011, 20:04    Post subject:
Uh, oh ja, januari heeft maar 31 dagen, 't is al februari, dus Hendrik van Kampentijd!


(sorry voor de vertraging)
_________________
Ik ben niet dik, ik ben een vrachtwagen.
Back to top
Reply with quote
 
Bendiks Westerink


Gender: Male
Age: 49
Joined: 18 Nov 2006
Posts: 577
Location: Heteren
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Tue 01 Feb 2011, 20:27    Post subject:
Boeiend verhaal. Ik ken je al een tijdje, maar mooi om het zo eens allemaal op een rijtje te zien.
Mooi hoe je consistent zoekt naar menselijke invloeden in het landschap (of juist niet). Dat maakt een landschapsfoto veel meer dan een foto!

Bendiks
_________________
Nikon spul.
www.bendiks.nl
Back to top
Reply with quote
 
Han Bouwmeester


Gender: Male
Age: 54
Joined: 07 Sep 2005
Posts: 150
Location: Hof van Twente
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 11:22    Post subject:
Leuke bijdrage; precies zoals ik Hendrik zelf ook zie.
_________________
Han Bouwmeester www.hanbouwmeester.nl
Back to top
Reply with quote
 
NelTalen


Gender: Female
Age: 63
Joined: 01 Nov 2009
Posts: 177
Location: Meppel
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 13:47    Post subject:
Leuk om te lezen hoe anderen hun mening hebben en omgaan met fotograferen, mooi verhaal Hendrik!

Groet Nel
_________________
http://www.neltalen.nl
Back to top
Reply with quote
 
Willem de Wolf


Gender: Male
Age: 65
Joined: 11 Oct 2006
Posts: 2
Location: Espel
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 15:16    Post subject: Hendrik van Kampen
Hendrik,

Met volle teugen heb ik genoten van je verhaal als Fotograaf van de maand. Precies zoals ik je ken kom je ook uit dit goed leesbare en interessante geheel naar voren. Dat bergbeklimmen was wel nieuw voor me...

Je manier van werken herken en waardeer ik zeer. Op Birdpix was je een van mijn leermeesters. ik ben blij je te kennen en heb al veel van je geleerd, niet alleen op het gebied van fotografie maar ook in de omgang der/met mensen... Dat boek op formaat komt er ook wel...

CHAPEAU !

groet, Willem
Back to top
Reply with quote
 
Colinda v/d Flier


Gender: Female
Age: 50
Joined: 11 Sep 2005
Posts: 174
Location: Hoofddorp
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 15:17    Post subject:
Mooi en boeiend verhaal.
Ik heb het met plezier gelezen.

Groetjes Colinda
_________________
http://www.naturefocus.nl
Back to top
Reply with quote
 
Nel R
PixPas (Basic)


Gender: Female
Age: 75
Joined: 17 Mar 2008
Posts: 149
Location: Zierikzee
Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 15:53    Post subject:
Met veel lees-en zeker ook kijkplezier je verhaal gelezen. Mooi dat je zo'n brede belangstelling hebt m.b.t. het landschap, zowel oorspronkelijk als ook met cultuurelementen. En ik wist ook niet dat je vogelfoto's maakt. Ik zal eens wat meer op BP moeten kijken...
(bedankt voor de voordracht wat betreft de volgende maand, je lovende woorden en ook je kritische kanttekening!)
groet van Nel
_________________
. Sony Alpha 77 II Carl Zeiss Vario Tessar FE 4/24-70 Tamron SP 60mm F/2 macro 1:1.
Sony Alpha 7 R.
Back to top
Reply with quote
 
Kruimelwerk
GuestPostPosted: Wed 02 Feb 2011, 16:19    Post subject:
Dag Hendrik,

Uit jouw openhartig betoog blijkt maar weer eens:
'Kwaliteit is geen toeval'!
Dank voor het kijkje in jouw drijfveren en modus operandi.

Met frisse groet, Friese gedachten en een vrolijke glimlach,

Kees (Kruimelwerk) Keizer
'Waar licht het landschap raakt'
Back to top
Reply with quote
 
Hendrik van Kampen
Vip


Gender: Male
Age: 61
Joined: 10 Sep 2005
Posts: 682
Location: Leeuwarden
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Wed 02 Feb 2011, 19:16    Post subject:
Bedankt voor de reacties mensen. Ik ben blij dat de bedoeling van het stukje een beetje overkomt.

Han Bouwmeester, bedankt dat je mij in de gelegenheid hebt gesteld om hier wat meer van mijn achtergronden te tonen.
_________________
Nikon, Gitzo en 4 meter Gardena
Back to top
Reply with quote
 
Henk van den Born


Gender: Male
Age: 77
Joined: 08 Sep 2005
Posts: 264
Location: Landgraaf
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Thu 03 Feb 2011, 7:26    Post subject:
Goed verhaal met prima beelden.
Mooie bijdrage geworden.

Gr. Henk
_________________
Canon 6D met wat tele en macro glaswerk. Plus de Panasonic Lumix DC-G80 , Leica DG 100-400mm, macro 60cm . Monopod en Manfrotto driepoot.
Back to top
Reply with quote
 
cschenk


Gender: Male
Age: 54
Joined: 22 Oct 2006
Posts: 8

Offline

View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Thu 03 Feb 2011, 13:46    Post subject:
Boeiend stuk, heb het met veel plezier gelezen!
Back to top
Reply with quote
 
Hendrika Puntdroad


Gender: Female

Joined: 19 Jul 2006
Posts: 141
Location: Drenthe
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Thu 03 Feb 2011, 21:09    Post subject:
Hendrik, het bovenstaande verhaal zie ik terug in je opnames. Ze zijn altijd zorgvuldig gemaakt en heel informatief. Ik leer er altijd veel van. Je bent een echte landschapslezer. En dat boek van je komt er vast ook wel een keer, ooit. Het boek over architect W.C. de Groot en 259 x Drenthe staan in mijn boekenkast Very Happy .
_________________
Sony

www.boerin.wordpress.com
http://twitter.com/boerinhendrika
http://www.youtube.com/user/melkrobot
Back to top
Reply with quote
 
susan meijnders
Joined: 18 Mar 2008
Posts: 805

Offline

View user's profile Send private message
PostPosted: Fri 04 Feb 2011, 15:58    Post subject:
Hoi hendrik
wat een mooi verhaal over jou als fotograaf maar ook hoe je bent geworden die je bent. Ik heb het altijd heel jammer gevonden dat ik pas op latere leeftijd in de bergen terecht kwam, gevoel komt nu ook weer een beetje op zetten.
Wat ik van je foto's vindt heb ik je toevallig net laten weten, in ieder geval een inspiratie bron.
Ook leer ik van je verhaal me toch wat beter kan voorbereiden en iets anders te kijken naar een landschap.
Bedankt voor het kijkje in je keuken

groet susan
Back to top
Reply with quote
 
Gerard Schouten


Gender: Male
Age: 56
Joined: 10 Sep 2005
Posts: 27
Location: Nuenen
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 11:38    Post subject:
Hoi Hendrik (collega FvdM),

Boeiend verhaal. Stukjes ervan kende ik al, maar erg leuk om het geheel te lezen.
Dat boek gaat wel goedkomen, maar 1 ding snap ik niet. Een tekstschrijver heb je volgens mij helemaal niet nodig, dat kun je zo te zien aan deze bijdrage ook best zelf!

Die strandfoto met stuifzand op Terschelling daar was ik bij, gave achtend was dat!

Groet,
Gerard
_________________
Canon EOS 20D & 40D * Glaswerk:
General purpose lens Canon EFS 17-85mm f/3.5 - 4.5 *
Tele-macro lens Canon EF 100mm f/2.8 *
Tele lens Canon EF 400mm f/5.6
Back to top
Reply with quote
 
Henri van Vliet
Moderator
Moderator


Gender: Male
Age: 50
Joined: 19 Mar 2009
Posts: 3141
Location: Hoenderloo
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 23:18    Post subject:
Hoewel ik het interview met Han Bouwmeester heel erg goed vond ben ik blij dat dit interview met Hendrik van Kampen weer een heel andere kant van het fotograferen laat zien. Beide fotografen hebben passie voor de natuur, maar beleven dat ieder op z'n eigen manier, en hebben behoorlijk uiteenlopende interesses.
Ik ben erg blij met deze kijk in de keuken, en ben benieuwd naar het vervolg van deze fijne uitbreiding van de site.
Very Happy
_________________
mvg vanuit het altijd zonnige Hoenderloo

Camera en wat lenzen, geduld, inspiratie en doorzettingsvermogen.

http://henrivanvlietphotography.com/
Back to top
Reply with quote
 
nelappelmelk
Moderator
Moderator


Gender: Female
Age: 68
Joined: 25 Jan 2008
Posts: 4943
Location: Ugchelen
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail
PostPosted: Thu 10 Feb 2011, 14:41    Post subject:
Hendrik ik heb genoten van je bijdrage. Je Waddenopnames vind ik zelf erg mooi. Die spreken me zeer aan.
Ik wist al ietsje meer van je. Maar nu heb ik een beter beeld.
In ieder geval werkt dit stuk voor mij inspirerend.
Groeten Nel
_________________
Canon 5DMark3+ diverse lenzen
Sony RX 10-4
Back to top
Reply with quote
 
Display posts from previous:   
   Nederpix.nl Forum Index -> Fotograaf van de maand

 
Post new topic   Reply to topic
Page 1 of 1


Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum