Het magazine voor Natuurfotografen

Nederpix.nl Forum Index -> Techniek


HELP!! Mijn foto staat in het Tijdelijke Album??!!?

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
View previous topic :: View next topic  

Author
Message
Arjen Drost
Admin
Admin


Gender: Male
Age: 44
Joined: 29 Sep 2005
Posts: 12721
Location: Groningen
Offline

View user's profile Send private message Visit poster's website
PostPosted: Wed 13 Jun 2012, 9:57    Post subject: HELP!! Mijn foto staat in het Tijdelijke Album??!!?
Het gebeurt ons allemaal wel eens, een foto verdwijnt in het tijdelijke album. Een teleurstelling? Vaak wel, maar je kunt het ook zien als leermoment en als uitdaging om de volgende foto wel weer geplaatst te krijgen. Soms kan dat al met een kleine verbetering van de foto. Foto's in het tijdelijke mogen namelijk altijd nogmaals aangeboden worden met een andere bewerking.
Als we een foto in het tijdelijke album plaatsen, zullen we er altijd bij zetten waarom dit gebeurt. In dit topic volgt een verdere uitwerking van deze tips. Dit gebeurt aan de hand van de volgende voorbeeldfoto.100 Gebrek aan scherpte

Bij de meeste foto's is het de bedoeling dat het onderwerp scherp is. Onscherpte kan verschillende oorzaken hebben:
- Out of focus: het scherptevlak ligt net voor of achter het onderwerp. Er is dus wel iets scherp in de foto, maar deze scherpte ligt op de verkeerde plaats.
- Bewegingsonscherpte: Dit kan twee oorzaken hebben. Het onderwerp of de camera zijn tijdens het maken van de foto bewogen. Dit laatste is te verhelpen door een kortere sluitertijd te gebruiken of gebruik te maken van iets ter ondersteuning van de camera, bijv. een statief of rijstzak.
- Te beperkte scherpte: Door een te kleine scherptediepte valt een deel van het onderwerp buiten de scherpte. Dit kan uiteraard een bewuste keuze zijn, in andere gevallen levert het niet een prettig beeld op. Vaak is het belangrijk dat de scherpte op het oog ligt, aangezien men gewend is hier het eerst naar te kijken.
- Door verkleining: Tijdens het verkleinen van een foto naar Nederpixformaat gaat er altijd wat scherpte verloren. Het is hierom van belang om na het verkleinen de foto nog iets te verscherpen (zie ook 204)

101 Foto is in het geheel te licht

De foto ziet er te licht uit en is vaak wat flets. De zwarte delen zijn meer grijs dan zwart, waardoor er soms een grauwsluier over de foto hangt. Dit kan komen doordat er in het veld teveel overbelicht is, of door een fout in de bewerking. Meestal is dit simpel op te lossen door de foto iets donkerder te maken in een bewerkingsprogramma.

102 Foto bevat uitgebeten wit

De foto is zo overbelicht dat in de witte delen geen detail meer zit, ze zijn uitgebeten. In het histogram is dit te zien als een piek helemaal aan de rechterkant van de grafiek. Dit is niet meer te herstellen in een bewerkingsprogramma.

103 Foto is in het geheel te donker

De foto is te donker, wit ziet er als grijs uit en in de donkere delen zit weinig detail. Dit kan komen door teveel onderbelichten in het veld, of een verkeerde bewerking. Ook dit is prima op te lossen in een bewerkingsprogramma door de foto wat op te lichten. Dit heeft echter vaak als nadeel dat er meer ruis in de foto komt (zie 202).

104 Foto bevat dichtgelopen zwart

De zwarte delen zijn helemaal dichtgelopen, er zit geen enkel detail meer in. Dit is in het histogram terug te zien als een piek helemaal aan de linkerkant. Ook dit is moeilijk te herstellen.

105 Te veel contrast

Het verschil tussen de lichtste en de donkerste delen is te groot. Dit wordt vaak veroorzaakt door te hard licht. Met een bewerkingsprogramma kun je proberen het contrast wat te verlagen. Een andere optie is om met wat zachter licht (vroeg of juist laat op de dag) terug te komen en de foto nog eens te maken.

106 Te weinig contrast

De foto komt flets over. Wit is lichtgrijs, zwart is donkergrijs. Dit kan te maken hebben met het aanwezige licht, of door een verkeerde bewerking. Door het contrast wat te verhogen (of door de niveaus wat aan te passen) kan de foto wat meer pit krijgen.

107 Oververzadigde kleuren

De kleuren in de foto zijn te fel. Wit en donker hebben beiden wel detail, maar de kleuren zijn te verzadigd. Vaak komt dit door een te fanatieke bewerking, waarbij geprobeerd is de foto wat meer kleur te geven. Door de verzadiging terug te brengen worden de kleuren weer natuurlijker.

108 Te weinig verzadigde kleuren
[imghttps://natureview.photography/wp-content/uploads/2019/05/2008-06-08_onverzadigd-_.jpg[/img]
De foto is te flets, komt te bleek over. Wit en donker hebben wel detail, maar de kleuren zijn te bleek. Met iets meer verzadiging (of de niveaus aan te passen) krijgt de foto meer kleur.

109 Onnatuurlijke kleurzweem

Er zit een kleurzweem over de foto. Er zijn verschillende kleurzwemen mogelijk.
- Groen: Een groenzweem kan bijvoorbeeld ontstaan door in een groene omgeving te fotograferen (bijv. onder een groen bladerdak).
- Magenta: magenta is de kleur die tegenover groen staat. Je kunt een magentakleurzweem krijgen wanneer je een groene kleurzweem probeert weg te werken.
- Blauw: Een blauwzweem kan ontstaan doordat de kleurtemperatuur van het licht ineens verandert. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er op een zonnige dag ineens een wolk voor de zon verschijnt. Dit is op te lossen (met name als je in raw fotografeert) door de witbalans aan te passen.
- Geel/oranje: Dit ontstaat ook vaak door een verkeerd ingestelde witbalans. Vaak wordt dit effect wel als prettig ervaren, een van de redenen waarom men vaak een iets warmere witbalans gebruikt als dat nodig zou zijn.

Zie dit topic voor een beschrijving hoe je kleurzwemen kunt wegwerken m.b.v. curves.

200 De foto bevat sensorvlekken

Er zitten storende vlekken in de foto, waarschijnlijk veroorzaakt door stofjes/vuiltjes op de sensor. Deze zijn makkelijk weg te klonen en het is dus verstandig de sensor te (laten) reinigen.

201 Foto bevat storende kloonsporen

Tijdens het bewerken van een foto worden wel eens storende elementen uit een foto weggehaald. Dit gebeurt meestal door een ander stuk over het storende element te kopiëren. Als dit niet nauwkeurig gebeurt, is dit storend zichtbaar op de foto.

202 Teveel ruis

Teveel ruis ontstaat doordat het signaal wat door de sensor wordt opgevangen teveel versterkt wordt. Kleine storingen worden dan ook versterkt, wat te zien is als ruis. Dit kan gebeuren door een te hoge iso-waarde, of door een te donkere foto op te lichten. Ruis is weg te halen met speciale ruisverwijderingsprogramma's, maar ga hier wel voorzichtig mee om (zie 203).

203 Foto heeft te weinig detail / is te glad / teveel ruis verwijderd

Ruisverwijderingsprogramma's zien geen verschil tussen ruis en fijn detail. Zij halen dus beiden uit de foto. Hierdoor wordt een foto erg "glad", zonder enig detail.

204 Teveel verscherpt / verscherpingsranden

Elke foto die verkleind wordt verliest wat scherpte. Hierdoor is het van belang om een foto te verscherpen na het verkleinen. Bij dit verscherpen wordt een foto niet echt scherper, maar wordt het contrast tussen lichte en donkere randjes groter gemaakt. Hierdoor lijkt het of een foto scherper is. Als de foto teveel verscherpt wordt, wordt dit zichtbaar doordat er (vooral in de lichte kant van deze randjes) lijntjes langs het onderwerp ontstaan.

205 Foto heeft teveel compressieartefacten

Foto's op Nederpix worden geplaatst in het jpeg-formaat. Dit is een compressieformaat. Dit betekent dat pixels met (bijna) dezelfde kleur worden samengevoegd en allemaal dezelfde waarde krijgen. Op Nederpix mag een foto niet groter zijn dan 200kb (300kb als je een Pixpas hebt), hierom zal een foto gecomprimeerd moeten worden. Als je een foto teveel comprimeert gaat dit teveel ten koste van de kwaliteit van de foto. Sommige foto's met veel detail (bijvoorbeeld foto's van herfstbossen) zijn erg lastig onder de 200 of 300kb te krijgen. Als de compressie teveel ten koste is gegaan van de kwaliteit, zal de foto hierop afgekeurd worden.
In dit topic worden tips gegeven hoe je een foto zonder teveel compressie toch onder de 200 of 300kb kunt krijgen.

206 De foto heeft een (onnodig) kleine afmeting in pixels
Foto's op Nederpix mogen maximaal 800 pixels breed en maximaal 600 pixels hoog zijn (700 pixels hoog voor Pixpashouders). Foto's die aangeboden worden op een veel kleiner formaat komen vaak minder goed over. Als hier geen goede reden voor is, zullen we de foto in het TA plaatsen, zodat de foto op groter formaat aangeboden kan worden.

207 Bolle/holle horizon

Als bij gebruik van (extreme) groothoeklenzen de horizon bovenin of onderin beeld wordt gelegd, treed er vaak vervorming op, waardoor de horizon respectievelijk bol of hol wordt. Dit kan in een fotobewerkingsprogramma verholpen worden.

208 De foto staat scheef

Een lijn die in werkelijkheid horizontaal staat, hoort op de foto ook horizontaal te staan. Aangezien dit ook voor de verticalen geldt, is dit vaak makkelijk te controleren d.m.v. weerspiegelingen. Het spiegelbeeld van een bepaald punt moet altijd loodrecht onder het punt zelf staan.
In dit topic staat uitgelegd hoe je dit kunt verhelpen.

209 Foto verdient een betere bewerking
In sommige gevallen is er door een bepaalde bewerking veel van de kwaliteit verloren gegaan. Dit terwijl het er naar uitziet dat het origineel wel goed was. Door de foto in het tijdelijke album te plaatsen, bieden we de mogelijkheid de bewerking opnieuw te doen en de foto nog een keer te plaatsen.

300 Onderwerp valt buiten de doelstelling van NP
Natuur moet de hoofdrol spelen in de foto. Foto's van vogels kunnen op zustersite Birdpix geplaatst worden.

301 Foto bevat teveel cultuurelementen / de nadruk ligt te sterk op de cultuurelementen
Op Nederpix moet de natuur de hoofdrol in de foto spelen. In een dichtbevolkt land als Nederland is het lastig om cultuurelementen helemaal buiten de foto te houden. Dit is ook geen probleem, zolang ze maar niet een te belangrijk onderdeel vormen van het onderwerp. Er is uiteraard wel ruimte voor zogenaamde stadsnatuur, planten of dieren in een stedelijke omgeving gefotografeerd.

302 Foto met aangeboden voer
Het gebeurt regelmatig dat er voer gebruikt wordt om een dier naar een bepaalde plek te lokken. In sommige gevallen is dit voer erg lelijk op een foto. Ook kan het voeren van dieren tot gevolg hebben dat deze dieren hun natuurlijke gedrag verliezen en in het ergste geval vanwege de (verkeers)veiligheid afgeschoten moeten worden. Ten slotte is het in Nederland bij wet verboden om dieren als aas te gebruiken om roofdieren te lokken. In het buitenland is deze regelgeving in sommige gevallen anders, dit wordt per geval bekeken.

303 Het dier is verstoord of vlucht
Foto's die aangeboden worden op Nederpix moeten gemaakt zijn volgens de geldende gedragscode. Als uit de foto of uit de tekst blijkt dat dit niet het geval is, wordt de foto niet geplaatst. Deze foto's komen in het Communicatie album en zijn niet zichtbaar voor overige gebruikers.

304 Tekst/copyright in beeld
Teksten in foto's zijn niet toegestaan op Nederpix. Als je deze tekst weghaalt, kun je de foto opnieuw aanbieden.

305 Kader om de foto
Kaders om foto's zijn niet toegestaan op Nederpix. Als je het kader weghaalt, kun je de foto opnieuw aanbieden.

306 Deze foto is eerder aangeboden met andere bewerking
Het is niet toegestaan om foto's die al op Nederpix staan nog een keer aan te bieden. Wel kun je de foto in je eigen Persoonlijke Album zetten met een linkje onder de eerder geplaatste foto.

307 De foto heeft een zichtbare snijrand
Een snijrand kan zijn ontstaan tijdens het bewerken van de foto (bijv. bij het roteren). Als deze snijrand weggehaald is, kan de foto opnieuw aangeboden worden.

308 Foto van kwetsbare soort waarvan geen Nederlandse foto's worden geplaatst (zie dit topic)
Sommige soorten zijn zo kwetsbaar, of leven in zo'n kwetsbaar habitat dat we besloten hebben geen Nederlandse foto's van deze soorten te plaatsen. Vaak is de soort in het buitenland een stuk algemener en ook op minder kwetsbare plekken te fotograferen, waardoor foto's uit het buitenland wel geplaatst worden.

309 Foto van kwetsbare soort, uit de omschrijving blijkt onvoldoende hoe verstoring voorkomen is (zie dit topic). Als deze aangepast is, kijken we weer naar de opname
Sommige soorten zijn erg verstoringsgevoelig, of hebben een grote aantrekkingskracht op fotografen. Om te voorkomen dat deze soorten teveel verstoord worden, willen we weten hoe deze foto's gemaakt zijn. Zie ook 303. Deze foto's zullen eerst in het Communicatie album geplaatst worden.

310 Soort is geen inheemse of ingeburgerde Nederlandse soort (zie dit topic)
Op Nederpix worden alleen foto's geplaatst van in Nederland inheemse of ingeburgerde dieren/planten. We hanteren hiervoor het Nederlandse Soortenregister. Bij foto's uit het buitenland zullen we per geval kijken of het ter plekke een inheemse of ingeburgerde soort betreft.

311 De naam is niet of onjuist ingevuld, als dit aangepast wordt kijken we er weer naar
Op Nederpix hechten we waarde aan de juiste Nederlandse en Wetenschappelijke namen (en evt. ook Engelse). Als het ons duidelijk is dat de soort niet (juist) benoemd is, zal de foto in het Determinatiealbum geplaatst worden tot de juiste naam erbij staat. Dan kan hij op verzoek alsnog geplaatst worden.

312 Op Nederpix worden alleen foto's geplaatst die in de vrije natuur gemaakt zijn
Foto's van dieren in gevangenschap (dierentuinen, maar ook bijv. dieren die in een aquarium geplaatst zijn voor een foto) worden niet geplaatst. Voor dieren die voor andere doeleinden verplaatst zijn (bijv. wetenschappelijk onderzoek, padden overzetten) kan een uitzondering gemaakt worden.

313 De foto is teveel een studio-opname
Als een foto overduidelijk in scène gezet is (kunstmatige achtergrond, dingen verplaatsen voor de foto) kan de foto geweigerd worden.

400 Wij vinden dat het onderwerp te klein afgebeeld is
Het onderwerp staat erg klein in beeld zonder dat de omgeving een toegevoegde waarde heeft.

401 Wij vinden dat de compositie bij deze foto niet werkt
Er is te weinig aandacht besteed aan de compositie. De foto is niet meer dan een registratie van de waarneming.


402 Deze foto voldoet niet aan de standaard criteria. Waarschijnlijk is hier met opzet van afgeweken. Uit de omschrijving blijkt onvoldoende waarom dit is gebeurd
We willen op Nederpix graag ruimte bieden voor creatieve fotografie. Bij veel creatievere vormen van fotografie werken de bestaande criteria vaak remmend. Er mag best van deze criteria afgeweken worden, maar dan willen we in de omschrijving graag zien met welk doel van deze criteria is afgeweken. Als de omschrijving aangevuld is, kan de foto op verzoek alsnog geplaatst worden.

403 Wij willen bij het beoordelen van deze foto graag de mening van de gebruikers meewegen
Sommige gebruikers werken graag op de grenzen van het toelaatbare binnen Nederpix. In principe staan wij open voor vernieuwingen binnen de fotografie (zie ook 402), maar we willen ook dat de voorpagina er aantrekkelijk uit blijft zien. Experimenteren hoort daarbij, de grenzen mogen opgezocht en verlegd worden, maar deze beelden mogen niet de overhand krijgen op de voorpagina. We zullen dus blijven modereren. In sommige gevallen komen wij hier echter niet helemaal uit.

Als dit onder je foto die in het tijdelijke album staat, dan nodigen we iedereen uit om te discussiëren over de foto. Ga met inhoudelijke argumenten in op de plaatsing van de foto. Waarom zou hij wel, of juist niet geplaatst moeten worden? Wat zijn de positieve en negatieve punten op het gebied van techniek en beeld? Als er na 5 dagen er drie voorstanders meer zijn dan tegenstanders, zullen we de foto alsnog verplaatsen naar het betreffende album.

404 Anders nl.....
Omdat we altijd wel iets vergeten zijn.
Back to top
Reply with quote
 
Display posts from previous:   
   Nederpix.nl Forum Index -> Techniek

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
Page 1 of 1


Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum