Het magazine voor Natuurfotografen

Nederpix.nl Forum Index -> Richtlijnen voor Nederpix fotografen


Gedragscode voor Nederpix-fotografen

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
View previous topic :: View next topic  

Author
Message
Jaap Schelvis


Gender: Male
Age: 60
Joined: 05 Sep 2005
Posts: 9574
Location: Leeuwarden
Offline

View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Wed 18 Apr 2007, 22:09    Post subject: Gedragscode voor Nederpix-fotografen
Omdat Nederpix groeit en er vele honderden fotografen zijn die publiceren op Nederpix, zien we ons genoodzaakt om een gedragscode op te stellen. Deze gedragscode is het kader waarbinnen foto's op Nederpix geplaatst worden. Aanvullend op deze gedragscode hebben we het voornemen om met de verschillende PGO's (particuliere gegevensbeherende instanties als Ravon, Vlinderstichting, etc) van gedachten te wisselen over de noodzaak om voor sommige soorten een verdieping van deze code te ontwikkelen. Als voorbeeld het Donker Pimpernelblauwtje: van deze uiterst kwetsbare en zeldzame soort is dit jaar een populatie letterlijk aan gort getrapt, omdat overijverige fotografen tijdens het fotograferen onbewust de nesten van gewone steekmieren kapot maakten. De rupsen van het Donker Pimpernelblauwtje overwinteren normaal gesproken in deze mierenesten, waardoor het overleven van deze soort op de bewuste locatie uiterst twijfelachtig geworden is. Het moge duidelijk zijn dat Nederpix zich volledig distantieert van dergelijke praktijken.

Het is niet nodig om ondertekening van deze code te vragen, aangezien deze gedragscode een doorvertaling is van de Flora- en faunawet. Elke Nederlander moet zich hier vanzelf aan houden, zowel binnen als buiten Nederland. We doen een dringend beroep om deze code zorgvuldig te lezen en zich te houden aan de regels. Wanneer je in strijd handelt met de Flora- en faunawet bega je een strafbaar feit, en Nederpix zal dergelijk gedrag nooit en te nimmer stimuleren, tolereren of accepteren.

Basisprincipe
Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van het onderwerp in het gedrang worden gebracht. Het behoud van de natuur en alle planten en dieren daarin gaat altijd boven de foto. De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie. Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen.

Gedragscode
De omgang met de flora en fauna wordt geregeld in de Flora- en faunawet. De belangrijkste artikelen worden hier genoemd. In feite berust deze gedragscode op het principe dat fotografen al het mogelijke doen om een overtreding van de flora- faunawet te voorkomen, dus:
a) Bij het fotograferen zal men zo min mogelijk in bestaande situaties ingrijpen en er in ieder geval op letten dat daarbij de natuurlijke bescherming van planten en dieren bewaard blijft. (artikel 8, artikel 11, artikel 12 F&F-wet)
b) Er worden alleen in vrijheid levende planten en dieren gefotografeerd. Nederpixfotografen werken niet mee aan handel in beschermde diersoorten (artikel 9 en 13 F&F wet)
c) Nesten, slaapplaatsen, rustplaatsen en andere essentiele onderdelen van het leefgebied van een soort worden niet verstoord of vernield door de fotograaf.
d) De fotograaf doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is, om het verontrusten van beschermde diersoorten te voorkomen. Omdat de fotograaf in staat is om in te schatten wanneer er sprake is van verontrusting, is er bij iedere verontrusting sprake van opzet en dus een overtreding van artikel 10 van de Flora- en Faunawet. In de praktijk gaat iedere fotograaf een interactie met de omgeving aan. Hoe die omgeving hierop reageert is ondanks alle kennis en ervaring niet altijd voorspelbaar. Daarom dient op het moment dat een dier te kennen geeft dat de interactie niet gewaardeerd wordt de fotograaf zijn activiteiten aan het gedrag van het dier aan te passen, zodat het dier weer tot rust kan komen.
e) Artikel 13 van de F&F wet houdt bovendien in dat de fotograaf geen dode beschermde dieren onder zich heeft of verplaatst om aaseters te kunnen lokken voor een foto.

Naast de bepalingen van de Flora- en Faunawet zijn ook de volgende algemene gedragsregels van toepassing.
1) Betreed niet voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming van de eigenaar of beheerder.
2) Heb respect voor de privacy van andere mensen.
3) Houd rekening met andere gebruikers van het gebied waar je aan het fotograferen bent.
4) Laat geen afval achter in het gebied waar je de natuurfotografie hebt beoefend.
5) Publiceer geen plaatsaanduidingen van bedreigde of kwetsbare planten en diersoorten.

Sancties
Van grove overtredingen van de wettelijke bepalingen kan aangifte gedaan worden en gebruikers kunnen van Nederpix worden uitgesloten. Het is niet nodig om de gedragscode te onderschrijven, omdat per definitie iedereen zich aan aan de wet moet houden. Bij officiŽle publicaties van Nederpix, zoals een fotoboek of de fotowedstrijden, zal de fotograaf moeten onderschrijven dat de fotoís conform de gedragsregels zijn gemaakt.

Flora- en faunawet
De belangrijkste verbodsbepalingen van de flora- en faunawet i.v.m. deze gedragscode zijn:
Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Artikel 13
Het is verboden:
a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, of
b. dieren behorende tot een niet beschermde uitheemse diersoort, te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.

Overige landen
Nederpix gaat ervan uit dat in andere landen, vergelijkbare regels en wetten zijn opgesteld. Voor de landen in de Europese Unie zal dit, vanwege de bepalingen in de Europese richtlijnen, waar de Nederlandse wetsartikelen op zijn gebaseerd, inderdaad het geval zijn.
Back to top
Reply with quote
 
Display posts from previous:   
   Nederpix.nl Forum Index -> Richtlijnen voor Nederpix fotografen

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
Page 1 of 1


Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum